× home naar boven artikel foto's Reptielen gallery contact
☰ menu

Kruisspin

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelKruisspin

Latijn: Araneus diadematus


Omschrijving
Familie Araneidae (kruisspinachtigen); De Araneidae, ook wel wielwebspinnen genoemd, maken allen een regelmatig wielweb, waarbij ook de naaf gevuld is, dit in tegenstelling tot de strekspinnen. Een sterke signaaldraad loopt van het centrum van het web naar een schuilplaats in de vegetatie of ondergrond, waar de spin zich vaak ophoudt. Het zijn kleine tot zeer grote spinnen (3 - 18mm).

De Kruisspin spant een regelmatig wielweb tussen lage planten of aan de onderste takken van bomen en struiken. Anders dan de overige Araneus -soorten zit de spin overdag meestal in het midden van het web, en heeft ook geen speciale schuilhoek/retraite. Bij de paring, die meestal in augustus plaatsvindt, lokt het mannetje met treksignalen het vrouwtje uit het midden van het web naar een speciaal gesponnen "paardraad". De eieren worden in september of oktober op verborgen plekken in een cocon van geel, wollig spinsel gelegd. De jonge spinnen verlaten deze pas na de winter, en zijn pas in het daaropvolgend jaar volwassen, de gehele ontwikkeling duurt dus 2 jaar.

Biotoop
Overwegend in open tot half beschaduwde plekken, zoals bosranden, parken en tuinen.

Bron: www.waarneming.nl


☰ foto's

Kruisspin

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer