× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Bergeend

© 2020 Rob Terveer

☰ artikelBergeend

Latijn: Tadorna tadorna
Engels: Common Shelduck


De bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een knobbel op de snavel.
Het voedsel van de bergeend bestaat voornamelijk uit kleine, ongewervelde dieren, zoals slakken, wormen, schelpdieren, kleine kreeftachtigen en insecten. Door met de poten trappende bewegingen te maken in ondiep water, jaagt de bergeend prooien.
De bergeend is een echte holenbroeder en bouwt het nest vaak in een verlaten konijnehol in de duinen. Daarnaast bouwt de vogel ook nesten rondom menselijke bouwwerken zoals dammen en schuren. De bergeend komt overal langs de kust van Europa voor en trekt in de winter gedeeltelijk naar het zuiden. De Nederlandse populatie trekt in de winter gedeeltelijk weg, maar wordt tegelijkertijd aangevuld met exemplaren uit het noorden, zodat het gehele jaar door bergeenden te zien zijn.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Bergeend

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2020 Rob Terveer